ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Ασθένειες Σχετικές με την Διατροφή

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Με τον όρο βιταμίνη D αναφερόμαστε στις βιταμίνες D2 (εργοκαλσιφερόλη) και D3 (χολοκαλσιφερόλη). Παράγεται πρόδρομα στεροειδή στο δέρμα με την βοήθεια της υπεριώδους ακτινοβολίας ή βρίσκεται στην τροφή.
Ρυθμίζει την ομοιοστασία του ασβεστίου και του φωσφόρου στον οργανισμό (απορρόφηση από το έντερο, κατακράτηση ή αποβολή από τους νεφρούς) και ελέγχει την εναπόθεση των στοιχείων αυτών στα οστά.
Σε περίπτωση αβιταμίνωσης παρατηρούνται προβλήματα αστεοποίησης (οστεομαλακία, οστεοπόρωση και ραχιτισμός) και αναστολή της σωματικής ανάπτυξης. Οι βλάβες στο σκελετό εκδηλώνονται με αστάθεια και αταξία κατά την μετακίνηση. Τα πουλιά στηρίζονται στους ταρσούς και παρουσιάζουν πλευρική κατάκλιση. Τα πόδια, τα νύχια και το ράμφος γίνονται εύκαμπτα και τα δάκτυλα κυρτώνουν.
Στα ενήλικα πουλιά παρατηρείται παραμόρφωση του στέρνου (καρίνα), το οποίο παίρνει σχήμα S.
Οι διαταραχές στο μεταβολισμό του ασβεστίου επηρεάζουν αρνητικά και την αναπαραγωγή : μείωση αυγοπαραγωγής , αυγά λεπτοκέλυφα, μείωση της εκκολαπτικότητας.
Συχνά η αβιταμίνωση συνοδεύεται από εκτεταμένη παρασίτωση του εντέρου από έλμινθες.
Επιβάλλεται η χορήγηση ισορροπημένης τροφής για την πρόληψη της αβιταμίνωσης. Σε περίπτωση έλλειψης συνίσταται η χορήγηση σκευασμάτων πλούσιων σε βιταμίνη D, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενα πουλιά, αλλά και σε γεννήτορες πριν το ζευγάρωμα. Προληπτικά, θα πρέπει να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή για την εξισορρόπηση της διατροφής σε ασβέστιο και φώσφορο.

Πηγή: Dr Κωνσταντίνος Ι. Τατσιράμος

Marnelakis Thodoris