ΥΒΡΙΔΙΑ

 

Τεχνική αξιολόγηση των Υβριδίων

 

Redpoll Χ Καρδερίνα

Red Siskin Χ Φανέτο

Φλώρος Χ Σπίνος

 

 

 

 

 

 

Φλώρος X Πυρούλα

Καναρίνι Χ Σταυρομύτη

Καρδερίνα Χ Καρποντάκο

 

 

 

 

 

 

Πυρούλα Χ Καναρίνι

Σταυρομύτης X Καναρίνι

Μαγγελάνος Χ Καναρίνι

 

 

 

 

 

 

Σαρθί Χ Καναρίνι

Καρδερίνα Χ Carduelis Atrata

Καρδερίνα Χ Καναρίνι

 

 

 

 

 

 

Μαγγελάνος χ Καρδερίνα

Πυρούλα Χ Φανέτο

Σταυρομύτης X Καρδερίνα

 

 

 

 

 

 

Λούγαρο Χ Σκαρθί

Καρδερίνα Χ Σπίνος

Σταυρομύτης X Καρδερίνα

 

 

 

 

 

 

Σταυρομύτης Χ Καρποντάκος

Φλώρος Λουτίνο Χ Καρποντάκος

Red Siskin Χ Καναρίνι

 

 

 

 

 

 

Σκαρθί Χ Redpoll

Σταυρομύτης Χ Πυρούλα

Φανέτο Χ Σταυρομύτης

 

 

 

 

 

 

Σπίνος Χ Φλώρος

Σταυρομύτης X Καρδερίνα

Φλώρος Χ Καρδερίνα

 

 

 

 

 

 

Σταυρομύτης Χ Καρποντάκος

Καρδερίνα Χ Σπ’ινος

Φλώρος Χ Σκαρθί

 

 

 

 

 

 

Carduelis ambigua x Carduelis chloris

Carduelis cannabina x Carduelis ambigua

Carduelis carduelis x Pyrrhula pyrrhula

 

 

 

 

 

 

Carduelis chloris x Fringilla coelebs

Carduelis spinus x Carduelis flammea

red siskin x carduelis magellanica

 

 

 

 

 

 

RED SISKIN x SERINUS ALARIO

Serinus serinus x Serinus canaria

ΚΑΡΠΟΝΤΑΚΟΣ Χ ΦΛΩΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΦΑΝΕΤΟ Χ ΚΑΡΠΟΝΤΑΚΟΣ

Bullfinch x Housefinch

Carduelis cucullata x Serinus canaria

 

 

 

 

 

 

Crossbill x Oriental Greenfinch

Crossbill x Redpoll

Crossbill x Trumpeter Finch

 

 

 

 

 

 

Goldfinch x Greenfinch

Goldfinch x Trumpeter Finch

Redpoll x Trumpeter Finch

 

 

 

 

 

 

Two Barred Crossbill x Bullfinch

Yellow-fronted Canary x Black-headed Greenfinch

Yellow-rumped Seedeater x Yellow-fronted Canary

 

 

 

 

 

 

Γαρδελι x Φλωρος

Καναρινι x Φλωρος

Σπινος x Φλωρος

 

 

 

 

 

 

Σπουργίτι x Καναρίνι

Φλωρος x Σπινος