ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Καρδερίνα

Σταυρομύτης

Τσιχλόνι

Χειμωνόσπινος

Χονδρομύτης

Ψαρόνι

Καλόγερος

Σημιδόσπιζα

 

Σκαρθί

Σπίνος

Φανέττα

 

 

Φλώρος

 

 

 

 

 

 

Πύρρουλα

Λούγαρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φανέττα με κίτρινο ράμφος

Βαλτοπύρρουλα

Ευρωπαϊκά σπουργίτια

Anthus Petrosus

Anthus Richardi

Anthus Spinoletta

Carpodacus Roseus

Cercotrichas Galactotes

Emberiza Calandra

Emberiza Chrysophrys

Emberiza Cia

Emberiza Cirlus

Emberiza Hortulana

Emberiza Leucocephalos

Emberiza Melanocephala

Emberiza Pusilla

Emberiza Schoeniclus

Erithacus Rubecula

Ficedula Albicollis

Ficedula Hypoleuca

Ficedula Parva

Luscinia Luscinia

Luscinia Megarhynchos

Luscinia Svecica

Motacilla Alba

Motacilla Cinerea

Motacilla Citreola

Motacilla Flava

Muscicapa Striata

Oenanthe Hispanica

Oenanthe Leucura

Oenanthe Oenanthe

Phoenicurus Moussieri

Phoenicurus Ochruros

Phoenicurus Phoenicurus

Pinicola Enucleator

Saxicola Maurus

Saxicola Rubetra

Saxicola Rubicola

Sylvia Cantillans

Sylvia Melanocephala

Sylvia Ruppeli