Ευρωπαϊκός Φλώρος – Carduelis chloris

Ο Φλώρος είναι στρουθιόμορφο πτηνό της οικογενείας των Σπιζιδών,
που απαντάται και στον ελλαδικό χώρο.
Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Chloris chloris και περιλαμβάνει 10 υποείδη.