ΥΒΡΙΔΙΑ

 

Τεχνική αξιολόγηση των Υβριδίων

 

Redpoll Χ Καρδερίνα

Red Siskin Χ Φανέτο

Φλώρος Χ Σπίνος

 

 

 

 

 

 

Φλώρος X Πυρούλα

Καναρίνι Χ Σταυρομύτη

Καρδερίνα Χ Καρποντάκο

 

 

 

 

 

 

Πυρούλα Χ Καναρίνι

Σταυρομύτης X Καναρίνι

Μαγγελάνος Χ Καναρίνι

 

 

 

 

 

 

Σαρθί Χ Καναρίνι

Καρδερίνα Χ Carduelis Atrata

Καρδερίνα Χ Καναρίνι

 

 

 

 

 

 

Μαγγελάνος χ Καρδερίνα

Πυρούλα Χ Φανέτο

Σταυρομύτης X Καρδερίνα

 

 

 

 

 

 

Λούγαρο Χ Σκαρθί

Καρδερίνα Χ Σπ’ινος

Σταυρομύτης X Καρδερίνα

 

 

 

 

 

 

Σταυρομύτης Χ Καρποντάκος

Φλώρος Λουτίνο Χ Καρποντάκος

Red Siskin Χ Καναρίνι

 

 

 

 

 

 

Σκαρθί Χ Redpoll

Σταυρομύτης Χ Πυρούλα

Φανέτο Χ Σταυρομύτης

 

 

 

 

 

 

Σπίνος Χ Φλώρος

Σταυρομύτης X Καρδερίνα

Φλώρος Χ Καρδερίνα

 

 

 

 

 

 

Σταυρομύτης Χ Καρποντάκος

Καρδερίνα Χ Σπ’ινος

Φλώρος Χ Σκαρθί