Σύνδεσμοι

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ               O.Ο.E     https://fohgr.wordpress.com/home
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ               Ε.Ο.Ο     http://www.fogr.gr/index.php
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ               Π.Ο.Ο     http://www.fpo.gr/
ΓΕΜΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ                    ΑΖ        http://www.azvogelzucht.de/content/willkommen.html
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ             DKB       http://www.dkb-online.de/
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ           C.O.M      http://www.conforni.org/
ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                 U.O.F       http://www.ornithologies.fr/
ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΜΠΟΝΔΙΑ                  FOI        http://www.foi.it/
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              FOCDE     http://www.focde.com/
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ    FONP       http://www.fonp.pt/
ΟΛΑΝΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΝBVV      http://www.nbvv.nl/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ε.Λ.Κ.Ε                                  https://elkeclub.gr/
Α.Σ.Κ.Ε                                  http://asek.gr
ΠΕ.ΣΥ.Π                                 http://www.pesyp.gr/
Α.Λ.Ο.Π                                  http://www.alop.gr/
ΛΕΚΑΔ                                   http://lekadramas.wordpress.com/
Φ.Ω.Π.ΔΩ                               http://fopdo.blogspot.gr/
ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ                               http://www.canaryland.gr/
Π.Σ.Ε.Π.Π                               http://www.exoticbirds.gr/
ΣΥ.Κ.Β.Ε                                 http://http://sykbe.weebly.com/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Dansk Border & Fife Klub              http://www.borderfife.dk/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ                 http://www.spirosnet.com/
ΜΑΚΗΣ – ΠΑΝΟΣ                         http://mgerom.wordpress.com/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΩΝ  Π.Ο.Κ.

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ           http://gardeli.blogspot.gr/

ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    http://lipocrete.skyrock.com/

ΦΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ                                                http://fotisxiotis.skyrock.com/