Σύνδεσμοι

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ      Ε.Ο.Ο        http://www.fogr.gr/index.php
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ      Π.Ο.Ο        http://www.fpo.gr/
ΒΕΛΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ            ΑΟΒ       http://www.aob.be/
ΓΕΜΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ          ΑΖ           http://www.azvogelzucht.de/content/willkommen.html
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ     DKB       http://www.dkb-online.de/
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                   C.O.M      http://www.comomj.org/www.comomj.org/comomj.org.html  
ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                         U.O.F        http://www.ornithologies.fr/
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                       ΤΚΚF       http://www.tkkkf.org/
ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΜΠΟΝΔΙΑ              FOI         http://www.foi.it/
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                     FOCDE     http://www.focde.com/
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ         FONP        http://www.fonp.pt/
ΟΛΑΝΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                    ΝBVV      http://www.nbvv.nl/
ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ           F.O.B       http://www.fob.org.br/site/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Λ.Ο.Χ.         http://www.lox.gr/
Ε.Λ.Κ.Ε            http://elke-club.blogspot.gr/
Α.Σ.Κ.Ε            http://askecanary.gr/#/0  
ΠΕ.ΣΥ.Π         http://www.pesyp.gr/ 
Α.Λ.Ο.Π          http://www.alop.gr/
ΛΕΚΑΔ            http://lekadramas.wordpress.com/
Φ.Ω.Π.ΔΩ      http://fopdo.blogspot.gr/
ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ     http://www.canaryland.gr/
Π.Σ.Ε.Π.Π      http://www.exoticbirds.gr/
ΣΥ.Κ.Β.Ε        http://sykbe.blogspot.gr/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Dansk Border & Fife Klub         http://www.borderfife.dk/

Ιστοσελίδες φίλων εκτροφέων

http://www.spirosnet.com/
http://mgerom.wordpress.com/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΩΝ & Εκτροφέων  ΠΟΚ

Εκτροφή Καρδερίνας     http://gardeli.blogspot.gr/

Lipocrete – Skyrock        http://lipocrete.skyrock.com/

Fotis Xiotis – Skyrock     http://fotisxiotis.skyrock.com/