Οξειδωμένα

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ ΠΟΥΛΙΑ

Τα οξειδωμένα πουλιά (το μαύρο και καφέ) παρουσιάζουν μέγιστη έκφραση της ευμελανινης ,όπου  εμφανίζεται στο κέντρο του στελέχους του φτερού και πρακτικά σε όλο το μήκος του.

Αυτό δίνει ραβδώσεις που θα είναι μακριές, πλατιές και αδιάσπαστες. Το λιποχρωμα που βρίσκεται ανάμεσα στις ραβδώσεις θα είναι ανάλογο των μελανικων ραβδώσεων.

Στα έντονα πουλιά θα πρέπει να είναι 40% μελανίνη και 60% Λιποχρωμα

Στα χιονε και μωσαϊκά η μελανίνη θα καταλαμβάνει το 60% και 40% λιποχρωμα ,οι ώμοι, πτέρυγα και φτερά της ουράς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά χρωματισμένα με τη σχετική ευμελανίνη,

Το λιποχρωμα θα πρέπει να είναι σαφές και με ομοιόμορφη κατανομή (αλλά σύμφωνα με τη κατηγορία του πτηνού)

Τα πουλιά δεν θα πρέπει να παρουσιάσουν καμία  περιοχή που θα στερείται της χρωστικής μελανίνης

4589633