Μελανινικά

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κλασικές μελανινικες ποικιλίες χωρίζονται σε τέσσερις τύπους : ΜΑΥΡΟ , ΚΑΦΕ , ΑΧΑΤΗΣ , ΚΑΙ ΙΖΑΜΠΕΛ

Αυτές  υποδιαιρούνται σε δύο ομάδες.

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ             και           ΑΡΑΙΩΜΕΝΩΝ

ΜΑΥΡΟ                                                     ΑΧΑΤΗ

ΚΑΦΕ                                                      ΙΖΑΜΠΕΛ

 

9670961 1620947