Καναρίνια Χρώματος Μελανινικά

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κλασικές μελανινικες ποικιλίες χωρίζονται σε τέσσερις τύπους : ΜΑΥΡΟ , ΚΑΦΕ ,  ΑΧΑΤΗΣ ΚΑΙ ΙΖΑΜΠΕΛ

Αυτές  υποδιαιρούνται σε δύο ομάδες.

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ             και           ΑΡΑΙΩΜΕΝΩΝ

ΜΑΥΡΟ                                                  ΑΧΑΤΗ

      ΚΑΦΕ                                                ΙΖΑΜΠΕΛΑ

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 ΑΧΑΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΚΑΦΕ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ ΟΠΑΛ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΑΧΑΤΗΣ ΟΠΑΛ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΚΑΦΕ ΟΠΑΛ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΦΑΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΑΧΑΤΗΣ ΤΟΠΑΖΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ ΟΝΙΧΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ ΤΖΑΣΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ ΓΚΡΙΖΑ ΦΤΕΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΚΑΦΕ ΠΑΣΤΕΛ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΠΑΣΤΕΛ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΚΑΦΕ ΤΖΑΣΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΑΧΑΤΗΣ ΕΟΥΜΟ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΑΧΑΤΗΣ ΟΝΙΧΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ ΠΑΣΤΕΛ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΑΧΑΤΗΣ ΠΑΣΤΕΛ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΣΑΤΙΝΕ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΜΑΥΡΟ MONGO

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΑΧΑΤΗΣ ΤΖΑΣΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ΚΑΦΕ ΟΝΙΧΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________