ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Καρδερίνα

Σταυρομύτης

Τσιχλόνι

Χειμωνόσπινος

Χονδρομύτης

Ψαρόνι

Καλόγερος

Σημιδόσπιζα

 

Σκαρθί

Σπίνος

Φανέττα

 

 

Φλώρος

 

 

 

 

 

 

Πύρρουλα

Λούγαρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φανέττα με κίτρινο ράμφος

Βαλτοπύρρουλα

Ευρωπαϊκά σπουργίτια