Αραιωμένα

ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ ΠΟΥΛΙΑ

Τα  αραιωμένα (αχάτης και Isabel) δείχνουν χαρακτηριστικά τη μείωση της ευμελανινης.

Αυτό παρέχει ένα σχέδιο λεπτότερο από εκείνο των οξειδωμένων πτηνών, και θα πρέπει οι ραβδώσεις να είναι λεπτές,  και διακοπτόμενες.

3245297